Openbare consultatie gemeenteraad over schaliegasonderzoek

08-02-2012

Begin vorige week is de gemeente Boxtel, in eerste instantie via de provincie Noord-Brabant later direct, door het ministerie van EL&I benaderd voor een consultatie over het toegezegde onafhankelijke onderzoek naar schaliegas. In eerste instantie wilde het ministerie twee consultatiebijeenkomsten houden op 15 februari 2012: ’s morgens voor overheden uit het zuiden van ons land en ’s middags voor lokale belangengroepen uit Boxtel en Haaren.

Direct heeft het college erop aangedrongen ook de Boxtelse gemeenteraad te betrekken bij de consultatie en dit openbaar te doen. Na intensief contact heeft het ministerie op 7 februari toegezegd onze gemeenteraad te consulteren. Burgemeester Frank van Beers heeft de fractievoorzitters, verenigd in het seniorenconvent, hierover geïnformeerd en hen naar hun mening gevraagd. Unaniem stemde het seniorenconvent in met de voorgestelde, aparte consultatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Absolute voorwaarde was wel dat deze bijeenkomst openbaar is. Ook dat heeft het ministerie inmiddels toegezegd.

Drie consultatiebijeenkomsten

Er vinden nu drie consultatiebijeenkomsten plaats.

  • Woensdag 15 februari, ’s morgens: vertegenwoordigers van de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg en van de gemeenten Boxtel en Haaren. Deze bijeenkomst is besloten.
  • Woensdag 15 februari, ’s middags: vertegenwoordigers van de direct omwonenden bedrijventerrein Vorst, Rabobank Nederland, Schaliegas Vrij Boxtel, Schaliegas Vrij Haaren, Brabant Water en van de Brabantse Milieufederatie. Deze bijeenkomst is besloten. Vertegenwoordigers van ons college zijn erbij aanwezig als toehoorder.
  • Dinsdag 28 februari, 19.30 uur: consultatiebijeenkomst Boxtelse gemeenteraad. Deze bijeenkomst is openbaar en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Boxtel, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Naast deze drie bijeenkomsten in Noord-Brabant, vinden er in februari elders in het land ook nog consultatiebijeenkomsten plaats.