De Dommel stroomt weer door Boxtel

12-12-2012

Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel werken samen aan de uitvoering van het project Dommel door Boxtel. Het herstellen van de Dommel is niet alleen een grote impuls voor de natuur, maar ook voor de gemeente Boxtel en haar inwoners en bedrijven voor wat betreft cultuur en recreatie.

Centrumpassage 

Het werk aan de oevers van de Dommel in het centrum na het laatste baggerwerk is afgerond. De afgelopen week zijn de pontons uit de Dommel gehaald. Ook is langs de oever van de Dommel nog een zwaluwwand aangebracht en zijn de afscheidingen op de perceelgrenzen opnieuw geplaatst.

Oplevering in zicht

De dam in de Dommel bij de A2 in Boxtel-Oost is verwijderd waarmee de oude stroming op de Dommel door Boxtel eindelijk weer is hersteld. Ook de vistrap nabij de Mgr. Wilmerstraat is sinds afgelopen week open gesteld. Dit instellen van de waterhuishouding gebeurt met de nodige voorzichtigheid om schade aan de nieuw ingerichte oevers te voorkomen.

Sinds 1936 zocht het water van de Dommel een weg via het afwateringskanaal parallel aan de A2. Dit kanaal is indertijd gegraven om wateroverlast in het dorp te voorkomen. De afgelopen tien jaar is hard gewerkt aan het herstellen van de Dommel door Boxtel: De beek is gebaggerd, verdiept en de oevers zijn verstevigd en hersteld zodat het water weer kan stromen zonder gevaar voor overstromingen. De inwoners van Boxtel hebben hun natuurlijke beek weer terug. De hoofdstroom van de Dommel gaat weer door Boxtel en het afwateringskanaal heeft weer de functie van back-up bij een teveel aan water.

In het voorjaar rondt Waterschap De Dommel nog enkele laatste werkzaamheden in het centrum af waarna waterschap het project in 2013 officieel kan opleveren.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij toezichthouder Joost van Heck via 06 27 06 15 70 /  joost.vanheck@arcadis.nl of projectleider Eric Schellekens via (0411) 61 83 32 /  eschellekens@dommel.nl