Boxtel vraagt Tweede Kamer om duidelijkheid over schaliegas

04-12-2014

Donderdag 4 december 2014 heeft ons college een brief verstuurd naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van de berichten over het nieuwe standpunt van de PvdA en het klimaatdebat op woensdag 3 december, vraagt ons college de fractievoorzitters om duidelijkheid. Alles wijst erop dat er een Kamermeerderheid tegen boringen naar en winning van schaliegas is, maar ons college wil dit beeld graag bevestigd hebben.

Nee tegen schaliegas

Eensgezind geeft de Boxtelse gemeenschap al jaren een duidelijk signaal naar alle betrokkenen rond dit onderwerp. Onze mensen zeggen luid en duidelijk "nee" tegen boren naar en winning van schaliegas. Een statement dat op 5 maart 2012 unaniem door onze gemeenteraad werd bekrachtigd met een aangenomen motie voor een schaliegasvrij Boxtel. Ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 stonden alle deelnemende partijen volledig achter het Boxtelse "nee" tegen schaliegas.

Duidelijkheid voor onze inwoners en alle Nederlanders

De afgelopen jaren deed onze gemeenschap, via inwoners, politieke partijen en het gemeentebestuur herhaaldelijk een beroep op de leden van de Tweede Kamer om gehoor te geven aan de stem van het Nederlandse publiek. Een stem die ondermeer werd geuit door schaliegasvrij verklaringen van meer dan 220 gemeenten en vrijwel alle provincies. Overheden met een democratisch mandaat net als het parlement. Sinds gisteren, na de ondubbelzinnige uitspraak van de heer Diederik Samsom namens de PvdA, lijkt er ook in de Tweede Kamer een meerderheid
te zijn tegen schaliegas. Die conclusie trekken de media en, nog veel belangrijker, die conclusie trekt ook het Boxtelse en Nederlandse publiek. Wij vinden dat onze inwoners en alle Nederlanders recht hebben op duidelijkheid en hebben daarom per brief de fractievoorzitters in de Tweede Kamer verzocht die duidelijkheid te geven.

Gerelateerd: