Wmo-Cliëntendag ‘Samen zorgen voor Boxtel!’ op 13 december

12-11-2014

De gemeente Boxtel organiseert samen met de Wmo Adviesraad zaterdag 13 december de Wmo-Cliëntendag met het thema ‘Samen zorgen voor Boxtel’. Deze dag is speciaal ingericht om meer te weten te komen over alle veranderingen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) én om in gesprek te gaan met elkaar. De ondersteuning van de gemeente kan voor ieder persoon anders zijn. Het ligt er aan wat je zelf of samen met jouw omgeving kunt doen. En welke oplossing het beste past bij je situatie. Het uitgangspunt is dat je zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven.

Voor wie?

Deze dag is bedoeld voor Wmo cliënten uit de gemeente Boxtel, voor mantelzorgers  en vrijwilligers die betrokken zijn bij de ondersteuning van iemand die de hulp goed kan gebruiken.

Locatie en tijd

De dag vindt plaats in het Waterschapshuis, Bosscheweg 56. Om 10.30 uur begint de dag die duurt tot 16.00 uur.

Wat is het programma?

Je krijgt op verschillende manieren informatie over de veranderingen in de Wmo.
Het programma voor de dag ziet er als volgt uit:

 • 10.30 uur ontvangst
 • 11.00-11.30 uur opening door wethouder Eric van den Broek en algemene inleiding over de veranderingen
 • 11.45-12.30 uur deelsessie 1
 • 12.30-13.15 uur pauze
 • 13.30-14.15 uur deelsessie 2
 • 14.45-15.30 uur deelsessie 3
 • 15.45-16.00 uur afsluiting.

Tussen 10.30 en 16.00 uur kun je een kijkje nemen op de informatiemarkt. Daar staan onze
maatschappelijke partners om je meer informatie te geven. Daar kun je ook vragen stellen.

Deelsessies

Er zijn drie deelsessies. In een deelsessie krijg je in kleine groepjes meer informatie over bepaalde onderwerpen. Ook kun je vragen stellen en met elkaar in gesprek gaan.
Niet alle onderwerpen komen in elke deelsessie aan bod. Je kunt je opgeven voor twee deelsessies.
Op de dag zelf hoor je op welke tijd je een deelsessie kunt volgen.

De onderwerpen van de deelsessies op een rij:

 1. Huishoudelijke hulp
  De wet is veranderd en gemeenten krijgen minder geld voor de huishoudelijke hulp. Daarom hebben gemeenten en zorgaanbieders vanaf 1 januari 2015 een andere manier van werken. Uitgangspunt blijft een schoon en leefbaar huis. In deze deelsessie hoor je meer. Je begrijpt dat jouw persoonlijke situatie niet besproken kan worden. Dat doen we liever bij je thuis.

 2. Loket WegWijs en Sociaal Wijkteam
  Wat doet Loket WegWijs en het Sociaal Wijkteam. Hoe kunnen zij je helpen als je ondersteuning nodig hebt? Hoe kun je je het beste voorbereiden op een gesprek?

 3. Specialistische hulp
  Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij. Wij noemen dat specialistische hulp. Daaronder valt: begeleiding, dagopvang, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Wil je weten hoe de gemeente dat organiseert? Ook hier bespreken we je persoonlijke situatie niet. Dat doen we liever bij je thuis.

 4. Steunpunt mantelzorg en vrijwilligers
  De druk op mantelzorgers en vrijwilligers neemt toe. ContourdeTwern ondersteunt en adviseert mantelzorgers. En ze bemiddelt tussen mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten en organisaties die vrijwilligers zoeken.
  Hier krijg je antwoord op al jouw vragen over vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning en waardering.

 5. Trekkingsrecht persoonsgebonden budget (PGB)
  Heb je een PGB van de gemeente of zorgkantoor? Vanaf 1 januari 2015 gaat de Sociale Verzekeringsbank de PGS’s betalen. Hier hoor je alles over het trekkingsrecht.

 6. Collectieve ziektekostenverzekering
  De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico komen te vervallen. De gemeente gaat hiervoor de collectieve ziektekostenverzekering uitbreiden. Mensen tot een bepaald inkomen kunnen zich hierbij aansluiten en krijgen meer zorgkosten vergoed. Hier krijg je daarover meer informatie.

 7. Regiotaxi ’s-Hertogenbosch
  Je kunt gebruik maken van deur tot deur vervoer, de Regiotaxi. Dat kun je doen als vrije reiziger/ Dus zonder indicatie van de gemeente. Maar de Regiotaxi vervoert ook mensen met een Wmo indicatie. Als je vragen of opmerkingen over de Regiotaxi hebt, geef je dan op!

 8. Wmo Adviesraad en Seniorenraad
  Wat doen de Wmo Adviesraad en Seniorenraad? Waarvoor kun je bij hen terecht?
  Ook kun je tijdens de deelsessie jouw ervaringen, vragen en opmerkingen met hen delen.

 9. Vraag maar raak!
  Kun je geen keuze maken? Of heb je andere vragen? Of wil je gewoon met andere mensen praten? Kom dan naar de vraag maar raak-sessie. Mogelijk dat wij je ter plekke geen antwoord kunnen geven. Maar wij informeren je dan op een later moment.

Gerelateerd: