Minister van Economische Zaken: "Komende vijf jaar geen winning schaliegas"

10-07-2015

Wethouder Peter van de Wiel reageert namens het college positief op het besluit van de minister van Economische Zaken over schaliegas:

"Als ik de minister vandaag hoor, dan hoor ik zoveel terug van het Boxtelse verhaal, dat ik niet anders kan concluderen dan dat de regering een geheel ander spoor heeft gekozen. En dat is erg positief."

De minister erkent de brede weerstand onder de bevolking tegen schaliegas. Ook legt hij prioriteit bij duurzame energie en energiebesparing. Tijdens zijn persconferentie gaf de minister aan een brede, integrale energiediscussie te willen en had hij duidelijk aandacht voor de risico's van schaliegas, zoals breuklijnen.

"Dit zijn allemaal punten waar wij vanuit Boxtel al lang op wijzen en wij zijn dan ook positief over het besluit van de minister", zegt de wethouder.