Nederlandse gemeenten steunen motie tegen schaliegas

(foto VNG)

03-06-2015

De gemeenten Boxtel en Noordoostpolder dienden vandaag een motie in waarin ze het VNG bestuur vragen een standpunt in te nemen tegen schaliegas. Hoewel het bestuur deze motie ontraadde, stemden  de gemeenten in met de motie. Dit betekent dat het VNG bestuur zich richting het Rijk en het kabinet zal uitspreken tegen schaliegas.

“Er is sprake van een belangrijk besluit. Vanaf nu is de VNG schaliegasvrij en dat bepaalt de inhoud van het overleg met het Rijk”, aldus burgemeester Aucke van der Werff van Noordoostpolder. “We zijn blij dat het is gelukt om voldoende steun te krijgen voor onze motie. Dat is belangrijk voor toekomstige besluiten over energiewinning. Hiermee wordt meer dan duidelijk dat we geen schaliegaswinning willen in Nederland.”

Ook de Boxtelse wethouder Peter van de Wiel toont zich opgetogen. “De afgelopen jaren zijn wij tot het besef gekomen dat schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland geen optie is. Er bestaat bij de bevolking geen draagvlak voor. Wij strijden voor duurzame energie. Deze strijd gaat verder dan Boxtel en Noordoostpolder. Er is een echte trendbreuk gaande op het gebied van fossiele energiewinning. De aanpak van bovenaf opgelegde regelgeving werkt niet meer. Al 226 gemeenten verklaarden zich schaliegasvrij. Dit willen we het Rijk in laten zien.