Praat en denk mee over opstellen nieuw duurzaamheidsbeleid!

25-05-2016

We gaan aan de slag met een nieuw duurzaamheidsbeleid! Die maken we niet als gemeente zelf, maar mét onze samenleving. Om onze gemeente groen, sociaal en economisch gezond te houden hebben we immers iedereen nodig. Heeft u ideeën over bijvoorbeeld duurzame energie, natuurontwikkeling, zorg of duurzaam ondernemen? Kom dan op donderdag 9 juni om 19.30 uur naar de startbijeenkomst in de Raadzaal van het gemeentehuis. 

Het begint in je buurt!

Goed leven vraagt om bewuste keuzes. We willen dat onze kinderen het ook goed hebben. Daar hebben wij zelf invloed op. Boxtel zoekt een goed evenwicht tussen economie, sociale verhoudingen en milieu. We wentelen problemen niet af op de toekomst maar nemen onze verantwoordelijkheid. Dat hebben we altijd al gedaan.

Wat willen we behouden en wat gaan we veranderen? We zoeken naar nieuwe, positieve impulsen voor onze toekomst. Daarin willen we samen de juiste én bewuste keuzes maken. Een nieuw duurzaamheidsbeleid. Waarin iedereen meedenkt, meespreekt en meedoet. Gemeente, bewoners, ondernemers, scholieren en studenten. Mensen met idealen. Nieuwe – en dwarse – geluiden.

Iedereen krijgt positieve energie van goede voorbeelden. Groen leven. Ondernemend leven. Samen leven. Energiek leven. Met mensen die verantwoordelijkheid durven nemen, om initiatieven te nemen. Samen bouwen aan dingen die groter zijn dan je eigen droom. Meewerken aan een betere omgeving begint in je eigen buurt.

Voorbeelden duurzaamheid

Bekijk de voorbeelden voor duurzame zorg, energie, natuurontwikkeling en duurzaam ondernemen: