Plannen voor woonwerklocatie aan de Hamsestraat in Liempde

19-10-2016

Lange tijd was de oostzijde van de Hamsestraat in beeld voor de bouw van Ruimte voor Ruimte woningen. Nadat bleek dat reguliere woningbouw hier niet mogelijk was, door de ligging tegenover het bedrijventerrein Daasdonk, werd met de eigenaren van de elf kavels een bestemmingsplan opgesteld voor een woonwerklocatie. Wethouder Peter van de Wiel: “Deze woonwerklocatie zorgt voor een mooie geleidelijke overgang naar de toekomstige woonlocatie Hamsestraat-Roderweg”. 

Het bestemmingsplan is nog niet definitief, maar het voorontwerpbestemmingsplan is voor inspraak gereed. Op 2 november 2016 organiseert de gemeente Boxtel een inloopbijeenkomst om vragen te beantwoorden over het voorontwerp. Tussen 17.00 uur en 19.00 uur kunnen belangstellenden binnenlopen in het oude raadhuis in Liempde. 

Bestemmingsplan woonwerklocatie

In het bestemmingsplan wordt vastgelegd waar bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen gebouwd mogen worden en in welke omvang en hoogte. Per perceel is maximaal 300 tot 400 m2 bebouwing toegestaan. De bedrijfsgebouwen mogen enkel gebruikt worden voor bedrijfsactiviteiten in een lage milieucategorie. Op de achterste strook van deze percelen is geen bedrijfsbebouwing toegestaan. “Er zijn nog geen concrete bouwplannen, die komen pas aan de orde zodra het bestemmingsplan vastgesteld is”, aldus wethouder Van de Wiel. 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 28 oktober gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Boxtel. Het is ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder de IMRO-codering :  NL.IMRO.0757BP07woonwHamsestr-VOW1