Psycholance voor gemeenten in de Meierij

21-04-2017

Per medio april 2017 gaat er een psycholance rijden in gemeenten in de Meierij. Hiermee krijgen personen met verward gedrag sneller passende zorg en het juiste vervoer.

Gemeenten, politie, regionale ambulancevoorziening (RAV) en Reinier van Arkel (RvA) hebben hiervoor afspraken gemaakt met BAS Ambulanceservice. En hebben hun werkwijze bij personen met verward gedrag aangescherpt. Ook de gemeente Oss en haar regiogemeenten willen graag aansluiten op de afspraken in de Meierijgemeenten. Dat gaat de komende tijd gebeuren.

Juiste vervoer naar de juiste plek

Op het moment dat iemand met verward gedrag overlast veroorzaakt, is de politie vaak het eerste ter plaatse. Zij zorgen dan voor vervoer naar de Eerste Hulp, het politiebureau of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dit vervoer is voor de betrokken personen vaak traumatiserend. Te vaak neemt de politie ze geboeid mee en belanden ze in de cel terwijl dit niet nodig is.

Vanaf nu zorgt de regionale ambulancevoorziening voor het vervoer van verwarde personen met een medische indicatie. Het gaat dan om die gevallen waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. In alle andere gevallen vervoert een psycholance de verwarde persoon naar de juiste plek.

BAS Ambulanceservice

BAS Ambulanceservice is een gecertificeerde ambulanceorganisatie gespecialiseerd in nationaal en internationaal vervoer. BAS werkt nu al in opdracht van alarmcentrales en ambulancediensten. De psycholance is een aangepast voertuig met ambulanceverpleegkundigen en/of psychiatrisch verpleegkundigen. BAS zit in Halsteren. Dat is ongeveer 1 à 1,5 uur rijden naar de Meierijgemeenten . Bij die gevallen waar snel vervoer belangrijk is, verzorgt de RAV het vervoer. BAS bekijkt nadrukkelijk of het mogelijk is in de toekomst een vestiging in onze regio op te zetten.