Adviesraad Sociaal Domein

06-07-2017

Op woensdag 5 juli is er geschiedenis geschreven! Deze avond kwam het complete team bij elkaar dat de gemeente de komende jaren integraal van advies gaat voorzien op het gebied van zorg en ondersteuning (jeugd, Wmo, participatie). Ze vormen één adviesraad voor het sociaal domein. De voormalige adviesraden namen kort ervoor afscheid en de eerste bijeenkomst van de nieuwe adviesraad was daarmee een feit.

Op 9 mei jl. stelde de gemeenteraad van Boxtel de nieuwe verordening Adviesraad Sociaal Domein vast. De voormalige adviesraden bundelden vervolgens vlot hun krachten en kwamen tot een mooie samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein.

Samenstelling Adviesraad Sociaal Domein

Van links naar rechts op de foto:

  • Eric van den Broek (wethouder Wmo en participatie)
  • Johan Bakker (participatie, voormalig lid  adviesraad WIM)
  • Gun de Koning (participatie, voormalig lid adviesraad WIM)
  • Mirjam Brussée (portefeuille Jeugd, voormalig lid Wmo-adviesraad)
  • Kees de Waal (portefeuilles Wmo, mantelzorg en seniorenbeleid, voormalig lid Wmo-adviesraad en Seniorenraad)
  • Maruška Lestrade (wethouder Jeugd)
  • Diny Stolvoort (portefeuiile Seniorenbeleid, voormalig lid Seniorenraad)
  • Henny Kerkhof (voorzitter en ook voormalig voorzitter Wmo-adviesraad)
  • Richard Permentier (portefeuille Participatie, voormalig lid Wmo-adviesraad).

Wethouders Lestrade (Jeugd) Van den Broek (Wmo, Participatiewet) zijn blij met deze nieuwe adviesraad. Een mooie groep mensen die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies gaat voorzien over Jeugd-, Participatie- en het Seniorenbeleid, Welzijn en de diverse soorten van ondersteuning binnen de gemeente.