Boomfeestdag in gemeente Boxtel

17-03-2017

De Nationale Boomfeestdag vindt plaats op woensdag 22 maart 2017. Omdat veel scholen in Boxtel dan een vrije dag hebben (Christoffeldag) is besloten om de activiteiten in Boxtel plaats te laten vinden op maandag 27 maart 2017. 

"Bomen verbinden"

De boomfeestdag bestaat dit jaar 60 jaar. In totaal zijn er tijdens alle boomfeestdagen al zo’n 10 miljoen bomen geplant op een oppervlakte van wel 2200 voetbalvelden groot. Het thema van dit jaar is “bomen verbinden”. Dat thema is gekozen omdat de Europese Unie dit jaar 25 jaar bestaat. Door samen bomen te planten verbinden we ons met onze leefomgeving en schenken we aandacht aan het feit dat we die allemaal samen groen en gezond moeten zien te houden, ook voor generaties na ons.

Boomfeestdag in Liempde op woensdag 22 maart

Tijdens de Nationale Boomfeestdag op woensdag 22 maart gaan leerlingen van De Oversteek in Liempde aan de slag met aanplant van bomen. De organisatie van deze dag is in handen van de natuurwerkgroep Liempde, de gemeente ondersteunt slechts. Het werk vindt plaats op een perceel van de familie Van der Donk aan de Velderseweg te Liempde. Er worden 15 hoogstamfruitbomen, 350 stuks bosplantsoen en 10 knotwilgen aangeplant. 

Boomfeestdag in Boxtel op maandag 27 maart

Basisschool De Hobbendonken komt met een schoolklas van 27 kinderen de aanplant mee verzorgen. De leerlingen gaan langs de Molenwijkseweg in totaal 35 lindebomen planten. Boomkwekerij Boxtel stelt de bomen ter beschikking. De bomen komen ook naast hun kwekerij te staan. De gemeente is erg blij met dit gebaar.

Biodiversiteit

Lindebomen zijn mooie en sterke bomen die ook erg goed zijn voor bijen en andere insecten. Omdat insecten allerlei bloemen en planten bestuiven zijn ze zeer belangrijk. Ze zorgen ervoor dat die planten zich voort kunnen planten en zo kunnen blijven bestaan. Door insecten hebben we dus bloemen, struiken, maar ook groente en fruit! De aanwezigheid van voldoende planten waar bijen hun voedsel (nectar) halen is ook weer belangrijk voor het voortbestaan van de bijen zelf. Het aanplanten van bomen die geschikt zijn voor insecten draagt er dus ook aan bij dat allerlei ander bloemen en planten ook blijven bestaan.