Duurzaamheidsprijs

17-08-2017

Verdient U een prijs?

Lokale Agenda 21 stelt dit jaar een Duurzaamheidsprijs  van 500 € beschikbaar.  Dit jaar is er ook een tweede prijs van €300,- en een derde prijs van €200,- te winnen. Ook kan het publiek op de duurzame avond een publieksprijs  door middel van een stemming toewijzen. De publieksprijs kan op het zelfde project vallen als al door de jury geselecteerd.   

Voor wie?  

Voor wie een goed initiatief/project aanbrengt dat Boxtel weer een stukje duurzamer  maakt. Prijswinnaar kan een privépersoon zijn maar ook een project, bedrijf , vereniging , zzp’er , etc. Als er maar sprake is van gevestigd zijn in de gemeente Boxtel. 

Welke initiatieven komen in aanmerking?  

In principe ieder plan, idee of project waarmee op gebied van duurzaamheid, in de breedste zin van het woord,  winst kan worden geboekt.  Het maakt niet uit of u het initiatief reeds toegepast heeft of dat het nog slechts in uw hoofd bestaat. In beide gevallen moet u uiteraard de jury  kunnen overtuigen van het belang ervan voor  duurzaam Boxtel.  Een al gerealiseerd idee moet  ook van recente datum zijn, bij voorkeur nog actueel in 2017.

Bijvoorbeeld?  

Duurzame initiatieven op het gebied van vervoer, bouwen, voorlichting, afval, energie, boodschappen, onderwijs  en veel meer. Passend binnen de brede definitie van duurzaamheid, waarbinnen de aspecten people, planet en profit te onderscheiden zijn.  

Meedoen?

Stuur uw inzending vóór maandag 11 september 2017 naar de secretaris van Lokale Agenda 21, de heer Johan van den Biggelaar. Dit kan per mail naar  j.vd.biggelaar@mijngemeentedichtbij.nl  of schriftelijk naar Gemeente Boxtel, t.a.v.  J. van den Biggelaar, Postbus 10000, 5280 DA Boxtel.  Het inzenden is vormvrij. Het mag een schets of foto met uitleg zijn, een korte video, een schriftelijke uitleg, enz. U kunt meer projecten indienen, maar wij vragen u wel om voor elk project een aparte aanmelding te doen.  We nodigen u graag uit om uw project op de avond  ook even te presenteren;  als u ons dat ook meldt dan kunnen we de avond beter organiseren en zo kunt u uw project ook promoten voor de publieksprijs. 

En verder?  

Lokale Agenda 21 heeft een jury samengesteld die uit de inzendingen de winnaars kiest. De jury bestaat uit: Frank van Beers,  Rob Dekker en Peter Glas. De prijzen worden uitgereikt op de feestelijke duurzame avond op 10 oktober 2017 in De Rots.