Energiebesparing in kantoren, scholen, zwembaden en sauna’s

13-09-2017

Verbruikt uw kantoor, school, zwembad en/of sauna meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas? Wist u dat u dan verplicht alle energiebesparende maatregelen, die binnen 5 jaar zichzelf terugverdienen, moet uitvoeren? In de loop van dit jaar gaat de Omgevingsdienst Brabant Noord specifiek controleren op de energiebesparingsverplichtingen.

Controle op energiebesparing

In het Energieakkoord is door diverse partijen afgesproken dat er meer prioriteit wordt gegeven aan energiebesparing bij onder andere kantoren, scholen en zwembaden/sauna’s. Het toezicht en de handhaving daarop is een taak van de gemeenten. Naast de reguliere milieucontroles, waarin energie wordt meegenomen, bezoeken toezichthouders daarom in de komende jaren kantoren, scholen en zwembaden voor een specifiele controle op de energiiebesparingsverplichtingen.

Aan de slag!

Naast deze wettelijke verplichting is het ook vanuit maatschappelijk én financieel oogpunt aantrekkelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Hiermee draagt u bij aan een klimaatneutrale energievoorziening en het tegengaan van klimaatverandering. Dus ga nu aan de slag met energiebesparing.

Meer informatie

Op www.odbn.nl/energie vindt u meer informatie over de energiebesparingsverplichting.