Hoorzitting commissie Bezwaarschriften

18-05-2017

De commissie Bezwaarschriften - Kamer Algemene Zaken vergadert op woensdag 24 mei 2017. Op de agenda van deze hoorzitting staan twee bezwaarschriften. De bezwaarschriften zijn gericht 
tegen twee besluiten tot het weigeren van meldingen uitweg. Om 16.15 uur begint de behandeling
van het eerste bezwaarschrift over de Hobbendonkseweg 8.  Om 16.45 uur volgt het tweede bezwaarschrift over de Europalaan 150.
De hoorzitting op 24 mei 2017 vindt plaats in de oude raadzaal van het gemeentehuis, ingang Markt.