Nieuwsbrief PHS juli 2017

02-08-2017

In nieuwsbrief 6 informeren wij u over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Maatregelenpakket PHS Boxtel: 

  1. terugkoppeling binnengekomen zienswijzen projecten VLK en dubbele overweg Tongersestraat
  2. stand van zaken uitwerking deelprojecten
  3. actualisatie gemeentelijk verkeers- en vervoersplan: MOVE'31
  4. terugkoppeling uit de klankbordgroep 

Ook nieuws vanuit ProRail en de gemeente Haaren (Maatregelen Runsdijk) kunt u lezen in de nieuwsbrief. 

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen PHS? Meld u aan voor de nieuwsbrief! Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) heeft gevolgen voor de omwonenden van het spoor, de gebruikers van de spoorwegovergangen en de bereikbaarheid. We houden u daarom graag op de hoogte van de ontwikkelingen en betrekken u, waar mogelijk, bij de plannen. Wat betekent PHS voor de gemeenten Boxtel en Haaren? Wat zijn de maatregelen in Boxtel en Haaren?