Vergadering WUBBB

13-09-2017

De Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel (WUBBB) vergadert op woensdag 20 september 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Agenda

  1. opening
  2. verslag van de vergadering van 17 mei 2017
  3. mededelingen van de kant van de ZLTO, Natuurwerkgroepen, Heemkundekring, het waterschap en de gemeente
  4. adviesaanvraag Waterschap project Essche Stroom
  5. rondvraag
  6. sluiting.