Werkzaamheden Molenwijkseweg vertraagd

05-12-2017

De werkzaamheden aan de Molenwijkseweg lopen vanwege koude buitentemperaturen vertraging op. 

Het gaat om het deel van de Molenwijkseweg tussen de komgrens Esch en de Halderheiweg dat ingedeeld wordt als fietsstraat. Bij een langere periode van acceptabele weersomstandigheden worden de werkzaamheden weer opgepakt. 

Kwaliteit asfalt niet gegarandeerd 

Bij te lage temperaturen kan de dunne asfaltdeklaag niet worden aangebracht. De deklaag koelt dan te snel af om een goede verdichting met behulp van walsen te krijgen. De kwaliteit kan dan niet worden gegarandeerd, door de grote kans op gaten en scheuren in het asfalt. 

De Molenwijkseweg wordt op dit moment winterklaar gemaakt. Dat houdt in dat we de weg toegankelijk maken voor lokaal bestemmingsverkeer. De randen tussen de spoorwegovergang en het asfalt worden tijdelijk afgewerkt, zodat er geen schade ontstaat aan de wegonderdelen, inritten en voertuigen.