Armoedebeleid sluit beter aan bij inkomen doelgroep

09-11-2017

Het armoedebeleid is er om belemmeringen en problemen voor mensen met een laag inkomen weg te nemen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op armoede het grootst is in de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum inkomen, daarom rekt de gemeente Boxtel de inkomensgrens op van 110% naar 120%. 

Daarnaast is er in het armoedebeleid extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Met de inzet van Klijnsma-gelden wordt het voor ieder kind mogelijk om volwaardig mee te doen. Sociale uitsluiting en ontwikkelingskansen worden hierdoor verminderd. 

Vroeg signalering

Door extra inzet van vroeg signalering en preventie zet de gemeente Boxtel in op een besparing bij schulddienstverlening. “Investeren aan de voorkant”, aldus wethouder Van den Broek. “We hebben veel voorzieningen waar mensen op dit moment geen gebruik van maken, terwijl ze hier wel voor in aanmerking komen. Door aandacht hierop te verbeteren, kunnen schulddienstverleningstrajecten in de toekomst wellicht voorkomen worden”.  

Op 19 december zit het armoedebeleid 2018-2021 ter vaststelling in de gemeenteraadsvergadering.