Informatieavond PHS 16 november

09-11-2017

Op het traject tussen Meteren en Boxtel gaan meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De kern van dit programma is: meer personentreinen op drukke trajecten en voldoende ruimte voor het goederenvervoer. Dit is nodig om het groeiend aantal reizigers en goederentreinen op te vangen. Sinds 2012 zijn omwonenden op verschillende momenten geïnformeerd over het verloop van het project PHS Meteren-Boxtel.
Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond. Tijdens deze avond vertellen we u wat de gevolgen zijn van het extra treinverkeer op het traject Meteren-Boxtel voor het gebied waar u woont. We gaan daarbij in op drie onderwerpen: geluid, trillingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. We lichten toe hoe de effecten zijn onderzocht en wat de mogelijke maatregelen zijn vanuit het PHS-project. Tevens delen wij de uitkomsten van de onderzoeken die in het kader van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) zijn verricht. MJPG is een programma dat er voor zorgt om geluidshinder in de huidige situatie terug te dringen.

Praktische informatie

De bijeenkomst is voor omwonenden langs het spoor. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

  • Datum:  donderdagavond 16 november 2017
  • Locatie:  restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 in Boxtel 
  • Tijdstip: inloop vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur start de presentatie. De aansluitende informatiemarkt is open tot 21.30 uur.

De avond gaat van start met een algemene presentatie. Daarna volgt een informatiemarkt waar u terecht kunt voor gedetailleerde informatie over de genoemde onderwerpen. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van kaarten en tekeningen, antwoord kunnen geven op uw vragen.
Begin 2018: terinzagelegging van MER en OTB
ProRail heeft onderzoek gedaan naar de effecten van het extra treinverkeer op de omgeving. Deze informatie wordt opgenomen in een milieueffectrapportage (MER). De aanpassingen aan het spoor en de te nemen maatregelen om de effecten te beperken, zijn beschreven in het Ontwerp-Trac├ębesluit (OTB). Beide rapporten liggen begin 2018 ter inzage. Er volgen dan informatieavonden om deze rapporten toe te lichten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over PHS? Ga dan naar www.prorail.nl/meteren-boxtel. Heeft u vragen over de informatieavond, neem dan gerust contact op met ProRail. Dat kan via www.prorail.nl/contact, of door te bellen naar. 0800 - 776 72 45.