Nieuwe invulling Jongerenwerk

09-11-2017

Jongerenwerk in Boxtel krijgt een nieuwe invulling, zowel aan de achterkant als aan de voorkant. De samenwerking met partners vraagt hierin om een aanpassing in de regie- en overlegstructuren. Met een multidisciplinair jongerenteam staat de jongere meer dan ooit centraal, waarbij integraal en breed denken voorop staat.   

De jongerenwerkers gaan meer en meer ingezet worden als coach, gesprekspartner of raadgever. Daarnaast wordt het aantal activiteiten in jongerencentrum B-Town uitgebreid met voornamelijk sport- en bewegingsactiviteiten. Daarnaast richten we een jongerenacademie op. De Jongerenacademie Boxtel is gericht op talentontwikkeling van jongeren. Vanuit de Jongerenacademie wordt een programma opgezet bestaande uit cursussen, trainingen en uitwisseling, waarbij elke jongere zich kan ontplooien. De Jongerenacademie is een initiatief van de Gemeente Boxtel. De academie wordt ontwikkeld in samenwerking met het jongerenwerk, buurtsport, scholen, maatschappelijke instellingen, etc. 

Het programma van de jongerenacademie zal een preventief karakter hebben. In eerste instantie ge┬Čricht op ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Daarnaast nadrukkelijk gericht op voorkoming van uitval op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en deelname aan de maatschappij.

Binnenkort ligt de nieuwe beleidsnotitie Jongerenwerk ter vaststelling bij de gemeenteraad.