Boxtel houdt zijn platanen op de Markt

11-10-2017
Aanpassing in plan voor herinrichting


Ook na de vernieuwing van de markt, die in 2018 gaat plaatsvinden, kunnen Boxtelaren nog genieten van een vertrouwde ‘groene’ markt. De platanen die zorgen voor een groen aanzicht van het Boxtelse dorpshart blijven namelijk staan. Dit besluit van het Boxtelse college is de meest zichtbare aanpassing in het plan voor de herinrichting van de Markt.

Reden voor de aanpassing is het feit dat de herinrichting van de Markt meer blijkt te kosten dan tot nu toe begroot. Onder meer door een uitbreiding van het project STA-P, een taakstellende bezuiniging die op het project Markt niet kan worden waargemaakt en extra wensen van inwoners die gehonoreerd zijn in het ontwerp, dreigde een tekort te ontstaan. Bij grote projecten met een lange looptijd tikt het niet indexeren bovendien extra aan, zo is gebleken. Hierdoor dreigde een tekort van ruim € 700.000,=.

Nadat het college nog eens kritisch naar de uitvoeringsplannen heeft gekeken, is besloten om niet alleen de platanen te laten staan, maar ook om over een jaar een nieuw besluit te nemen over de informatiewand bij de Burgakker. Verder worden budgetten vanuit de post fiets- en parkeervoorzieningen en het economisch stimuleringsbudget aangesproken om het dreigende tekort af te wenden.

Niet morrelen aan kwaliteit

In de Tweede Bestuursrapportage vraagt het college de raad tenslotte om een bedrag van 235.000 euro beschikbaar te stellen om de plannen voor herinrichting van de Markt toch in 2018 uit te kunnen voeren.

Centrumwethouder Eric van den Broek: “Het is van groot belang dat we snel beginnen met de uitvoering en dat de Markt er straks goed uit ziet, zodat we een impuls kunnen geven aan het centrum van Boxtel. Ook ondernemers onderschrijven dit belang. Daarom kiezen we ervoor om de raad om extra geld te vragen in plaats van te morrelen aan de kwaliteit van het belangrijkste plein van Boxtel. Het uitgangspunt blijft minder auto’s op het plein, meer ruimte voor terrassen en horeca, speelruimte voor kinderen en beter toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking.”

Overigens is het daarbij nog maar de vraag of de € 235.000 ook daadwerkelijk uitgegeven moet worden. Eric van den Broek: “We vragen de raad om een deel van de algemene middelen vrij te maken om een eventueel tekort te dekken. We moeten het project nog aanbesteden en de ervaring leert, dat je dan meestal nog een inkoopvoordeel kunt binnenslepen."

"De Markt is natuurlijk een prachtig project voor aannemers om ook aan hun toekomstige opdrachtgevers te laten zien. Ik verwacht dus dat ze scherp zullen inschrijven en dat daardoor het bedrag van € 235.000 in praktijk best lager uit kan vallen.”

Verplaatsing duurder

Wat wel verandert in het ontwerp van de nieuwe Markt zijn de karakteristieke platanen: die mogen blijven. Het Boxtelse college vindt verplaatsing van de bomen naar een andere plek in het centrum gezien de vele bezwaren van inwoners én de hoge kosten die ermee gemoeid gaan niet langer verantwoord. In de eerste plannen zouden de platanen verplaatst worden naar Hoogheem. Ze een plek geven in de centrumring, blijkt echter veel duurder.

Eric van den Broek: “Het is dan geen kwestie meer van boom uitgraven, gat graven op een andere plaats en daar de boom in zetten. In het centrum is maar een beperkt aantal plaatsen waar de platanen tot hun recht komen. En op die plaatsen liggen kabels en leidingen onder de grond. Die moeten we dan gaan verleggen, maar daar hangt wel een kostenplaatje van bijna 2 ton extra aan. En dan moeten we ook nog eens veel geld uitgeven aan nieuwe Valse Christusdoorns. Dat geld besteden we liever anders.”

In lijn

Voor wethouder Eric van den Broek past het besluit van het college volledig in de lijn van de planvorming voor de herinrichting van de Markt, waarin inspraak en luisteren naar de wensen van inwoners en ondernemers centraal stond.

“De Markt moet voor de komende tientallen jaren het bruisende dorpshart worden en uiteraard heeft iedereen daar een mening en ideeën over. Vandaar dat we heel goed hebben geluisterd naar alle inbreng. Die hebben we zoveel mogelijk proberen mee te nemen in de inrichtings- en uitvoeringsplannen.”

“Ik weet nog goed dat wij afgelopen winter op de weekmarkt stonden om de plannen voor de Markt aan mensen te laten zien. Iedereen was enthousiast over het ontwerp. Maar het verdwijnen van de platanen, dat vonden veel inwoners doodzonde. Ook in de maanden die volgenden hoorden we dat geluid steeds weer terug. Van inwoners, van recreanten, maar ook van ondernemers."

"Ik denk dat dit besluit recht doet aan een diep gekoesterde wens van veel Boxtelaren. Het feit dat een aantal direct belanghebbenden (o.a. de markthoreca, marktondernemers en omwonenden) die ik al heb ingelicht zonder uitzondering begripvol waren, is veelzeggend. Bijna iedereen die ik tot nu toe hierover heb gesproken, juicht ons aangepaste besluit juist zeer toe.”