Infiltratieveld Heesterbos

05-10-2017

In Liempde probeert SPPiLL de bewoners te stimuleren om het regenwater niet naar de zuivering af te voeren om het rioolstelsel te ontlasten. Dit doen zij samen met de gemeente Boxtel en waterschap De Dommel.
Er is als proef een beperkt gebied aangewezen in de Oude Dijk, Kerkstraat, Dorpstraat en Heesterbos. Het regenwater dient op het eigen perceel te infiltreren. Veel mensen hebben hier enthousiast op gereageerd. Maar het is niet eenvoudig om aan de straatkant van de woning een geschikte infiltratieplaats te vinden.
Ook de gemeente heeft een opgave om zo veel mogelijk regenwater af te koppelen. Daarvoor zoekt de gemeente in het openbaar gebied naar mogelijkheden om het regenwater van de straat te infiltreren. Het plantsoentje aan de Heesterbos is zo’n plek. Hier zijn ook mogelijkheden voor bewoners om hun regenwater te laten infiltreren.

Werkzaamheden

Aannemer Van Pinxteren BV start vrijdag 6 oktober met de voorbereidingen zoals het plaatsen van borden, materiaal e.d. Op maandag 9 oktober beginnen de werkzaamheden die uiterlijk tot 27 oktober duren. In deze periode kunt u geen gebruik maken van de parkeerplaatsen. Ook kunnen de werkzaamheden voor enige overlast zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
De aannemer graaft de bovenzijde van het grasveld af. Van de grond daaronder wordt ongeveer 25 cm weggehaald. De bovengrond wordt zo natuurlijk mogelijk teruggebracht en ingezaaid. De bestrating van het parkeervak wordt zo aangelegd dat het water richting het plantsoen afloopt. Er komt een kolk als overloop naar het riool (een slokop). De kolken aan de straat kunnen lozen in het grasveld. De kolken in de molgoot bij Heesterbos worden verwijderd en het water door de haag geleid.

Meer informatie

Mocht u hierover vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van der Stappen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (0411) 65 52 38 of via mail m.vd.stappen@mijngemeentedichtbij.nl