Melden vermoeden fraude reisdocumenten

12-10-2017

Sinds 1 oktober 2017 is in de paspoortuitvoeringsregeling vastgelegd dat een burger het vermoeden van fraude met een kopie of het documentnummer van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart (NIK) kan melden bij de gemeente.

Slachtoffer mogelijke (kopie) fraude

Het komt voor dat iemand slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van zijn of haar paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kan iemand een gegronde reden hebben om te vrezen dat hij of zij slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd.

In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het Basisregister reisdocumenten. Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen.

Niet digitaal melden

Mogelijke (kopie)fraude kan niet digitaal door de burger worden gemeld! Het document moet direct worden ingeleverd bij de gemeente.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met Burgerzaken via (0411) 65 59 11.