21 januari Creatieve sessie Boxtel Binnen de Bruggen

11-01-2018

Wilt u meedenken over hoe wij het centrum van Boxtel onderscheidend kunnen maken ten opzichte van de omringende dorpen met als inspiratie de historische Binnendommels? Dat kan! Op 21 januari organiseren we een creatieve sessie waarbij we denken over het terugbrengen van water in het centrum met behulp van kunst, design, licht of groen. Kijk voor meer informatie op onze projectpagina

Met het terugbrengen van de Binnendommels vergroten we de vitaliteit van het centrum, zowel economisch als qua leefbaarheid. We doen dit graag samen met ondernemers, bewoners en belangengroepen. Creativiteit is hierbij heel belangrijk. We kiezen voor de zondagmiddag omdat we hopen dat hierdoor zoveel mogelijk mensen, en zeker ook ondernemers, deel kunnen nemen. Juist ook omdat het om de zondagmiddag gaat, mikken we op een creatieve maar ook ontspannen en gezellige bijeenkomst. 

Op zondag 21 januari houden wij een creatieve sessie over Boxtel Binnen de Bruggen. De creatieve sessie wordt gehouden in gemeenschaphuis De Walnoot, Reginahof 1 in Boxtel. 

Agenda 21 januari

12.45 - 13.00 Inloop

13.00 - 13.10 Welkom door wethouder Peter van de Wiel

13.10 – 14.00 Introductie

  • Toelichting proces, doel en programma, door projectleider Frits Fastenau (10 min)
  • Toelichting op de rol van kunstenaars in het proces en opwarmer van wat kunst kan betekenen in openbare ruimte, door BKKC (10 min)
  • Toelichting ontwerpgedachten, voer voor inspiratie en discussie, door MTD (20 min)
  • Beelden van toekomstig Boxtel, oefening in verbeelding, door Lobke Meekes (10 min). 

14.00 - 16.15 Groepsgesprekken

  • Opdelen in groepen, 4 ronden van creatieve vorming van de deelgebieden.
  • Elke ronde duurt 20 minuten en wordt voorafgegaan met een “beeld van de toekomst” (5 min) door Matthijs Bosman. Na twee rondes is er een korte pauze van een kwartier.

16.15 – 16.30 Pauze

16.30 – 17.00 Reflectie

  • U in gesprek met een panel bestaande uit wethouder Van de Wiel, Frank Meier (MTD), 
  • Lobke Meekes en Matthijs Bosman n.a.v. de groepsgesprekken (25 min)
  • Indrukken van de middag door “Live Cartoonist” Maarten Melis (10 min)

17.00             Afsluiting door Wethouder Peter van de Wiel en aansluitend borrel

Rondleiding

Bij voldoende belangstelling organiseren we, voorafgaand aan de bijeenkomst op 21 januari, van 10.30 – 11.45 uur een begeleide wandeling door het plangebied van Boxtel Binnen de Bruggen. Hiervoor kunt u zich afzonderlijk aanmelden. Details worden daarna aan u toegezonden.

Aanmelden

Wilt u bij deze creatieve middag aanwezig zijn? Laat het weten via een mail aan pvoers@hetgroenewoud.com, met vermelding van uw naam, eventuele organisatie die u vertegenwoordigt en mailadres. Ook graag daarbij aangeven of u interesse heeft in een rondleiding in het plangebied die ochtend.