Beeldvormende bijeenkomst 16 januari 2018

10-01-2018

Op dinsdagavond 16 januari 2018 staat er voor de gemeenteraad een info-/uitwisselingsbijeenkomst op het programma voor raads-en steunfractieleden.

Bijpraatmoment Sociaal Domein

Regelmatig wordt de gemeenteraad bijgepraat over actuele zaken, ontwikkelingen en mogelijke dilemma’s op de dossiers Jeugd, Wmo en participatie. Dit alles onder de noemer ‘bijpraatmoment Sociaal Domein’. Tijdens deze sessies wordt, afhankelijk van zaken die op dat moment spelen, onder andere informatie gegeven over de beleidsmatige kant, de aantallen, de budgetten en de uitvoering van onderwerpen. Op 16 januari 2018 wordt zo’n bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd.

Wat wordt er besproken?

Deze bijeenkomst is primair bedoeld om raads- en steunfractieleden antwoord te geven op de eerder gedane toezeggingen en vragen die gesteld zijn door de raad m.b.t. onderwerpen die het Sociaal Domein betreffen.

U kunt, aan diverse tafels, over verschillende onderwerpen uw vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren. De volgende onderverdeling qua onderwerpen is gemaakt:

  • vrijwilligersbeleid en mantelzorgbeleid,  levensfasebewust beleid, seniorenbeleid
  • laaggeletterdheid, statushouders en armoedebeleid 
  • eigen bijdrage, participatiebeleid en werkleerbedrijf Boxtel
  • arbeidsmarkt AgriFood Capital

 

Programma

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Raadzaal (ontvangst vanaf 19.15 uur in de Link, gemeentehuis Boxtel achterzijde).

Wanneer u uw informatie heeft verkregen bent u, ter afsluiting, van harte welkom voor een drankje in de Link.

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is, zoals eerder gesteld, primair bedoeld voor raads- en steunfractieleden om antwoord te geven op eerder gedane toezeggingen en vragen die gesteld zijn door raadsleden. Maar ook overige geïnteresseerden (inwoners, belangenverenigingen en adviesraden) worden van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze informatie-/uitwisselingsavond. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben,  neem dan contact op met de raadsgriffier, Inge Smits, telefonisch 0411-655285 of per email via griffie@boxtel.nl.