Beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad 19 juni 2018

13-06-2018

Op dinsdagavond 19 juni 2018 staan er voor de gemeenteraad twee info-/uitwisselingsbijeenkomsten op het programma. Ze vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Toelichting accountant jaarrekening 2017 gemeente Boxtel

Jaarlijks wordt het jaarverslag en de jaarrekening van de gemeente Boxtel door de gemeenteraad besproken. Dit zal dit jaar op 3 juli gebeuren. Hieraan voorafgaand zal, zoals gebruikelijk, de accountant een korte toelichting geven op de belangrijkste bevindingen van de uitgevoerde controle. Daarnaast is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deze bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en duurt tot 20.30 uur.

Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Met de raad is afgesproken dat het college de gemeenteraad vier maal per jaar bijpraat over de uitwerking van het maatregelenpakket PHS Boxtel. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken op dit moment.

Deze bijeenkomst begint om 20.45 uur.

Bijwonen bijeenkomsten

Deze bijeenkomsten zijn in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige ge├»nteresseerden zijn van harte welkom op dinsdag 19 juni a.s. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Informatie

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomsten? Kijk hier voor de uitnodiging en achterliggende stukken. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie. Dat kan telefonisch via (0411) 65 59 11 of per email via griffie@boxtel.nl.

Gerelateerd: