Boxtelse horeca om 02.00 uur dicht in weekend

12-07-2018

Maatregelen om te komen tot verbetering samenwerking horeca en politie

Met ingang van komend weekend sluiten de Boxtelse horecabedrijven aan de Markt in het weekend hun deuren weer om 02.00 uur in plaats van 03.00 uur ’s nachts. Burgemeester Mark Buijs heeft deze beslissing genomen naar aanleiding van een bestuurlijke rapportage over het afgelopen half jaar én naar aanleiding van de ernstige incidenten op de Markt afgelopen weekend. De maatregel geldt voor zes maanden en gaat per direct in. Ook het cameratoezicht wordt nu structureel op uitgaansavonden ingesteld.  

Afgelopen weekend vonden op de Markt twee incidenten plaats, waarvan de burgemeester kennis genomen heeft. “Er is een vechtpartij geweest waarbij mensen gewond zijn geraakt. Er is iemand knock-out geslagen, een ander is op een brute manier tegen het hoofd getrapt. Later is er een confrontatie geweest waarbij de politie is gehinderd, belemmerd én beledigd door een aantal horecamedewerkers, terwijl de politie op dat moment bezig was om de openbare orde te herstellen. Net als veel andere mensen heb ook ik de filmpjes daarvan gezien op sociale media. En net als velen vind ik het afschuwelijk en beschamend wat daar gebeurd is.”

Overleg

Naar aanleiding van de vechtpartijen heeft de burgemeester zowel de politie als de horeca-ondernemers bij elkaar geroepen voor overleg in het gemeentehuis in Boxtel. Dat overleg heeft vandaag plaats gevonden. Tijdens het overleg is er gesproken over het gebeurde. Omdat het om een besloten en vertrouwelijk overleg gaat, doet de burgemeester geen uitspraken over de inhoud van het overleg. Wel over zijn conclusies.

Convenant

Burgemeester Buijs: “Ik heb van de politie een bestuurlijke rapportage gehad over het afgelopen half jaar en heb ook de recente beelden gezien. Verder heb ik het horecaconvenant tussen gemeente, ondernemers en politie gecheckt. Dat convenant is heel duidelijk: In de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag zal de politie, voor zover mogelijk structureel, en behalve bij calamiteiten dan wel bij meldingen met een hogere prioriteit, in het kader van gebiedsgebonden politiewerk, van 23.00 uur tot 03.30 uur, toezicht houden op en rondom de Markt van Boxtel. De horeca-ondernemers zien er volgens het convenant op hun beurt op toe dat bezoekers zich op straat, in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf, ordentelijk en ordelijk gedragen. (….) In geval van wanordelijkheden staat de horecaondernemer de politie zoveel mogelijk bij in het herstel van de orde en rust op straat. Daar had ik na het zien van de beelden en het lezen van de bestuurlijke rapportage  mijn vraagtekens bij en daarom heb ik politie en horeca-ondernemers uitgenodigd voor een gesprek.

Samenwerking 

Ook heb ik gezien dat er vanuit de horeca al via de media vooruitgelopen is op de inhoud van dit overleg, terwijl het nog plaats moest vinden. Als je eerst je mening gaat geven in de media en dan pas met elkaar in gesprek gaat, kan ik niet anders dan constateren dat de bereidheid om samen te werken met de politie vanuit delen van de Boxtelse horeca onvoldoende is. Dat vind ik ontzettend jammer. Omdat de veiligheid en openbare orde met name in het laatste uur van de weekendopening in het gedrang zijn, heb ik de beslissing genomen dat de Boxtelse horecazaken hun deuren niet meer om 03.00 uur maar weer om 02.00 uur ’s nachts moeten sluiten. Ook komt er nu, volgend op de pilot tijdens carnaval en kermis, structureel cameratoezicht op de Markt tijdens de horeca-uren in het weekend. Dat heb ik de horeca en de politie meegedeeld na ons overleg van vandaag.” 

Zes maanden

De maatregel van burgemeester Buijs gaat per direct in voor een periode van zes maanden. Na drie maanden is er een tussenevaluatie en over zes maanden vindt de eindevaluatie plaats. Burgemeester Buijs: ”Boxtel moet een plaats zijn waar je met plezier en veilig uit kunt gaan. Verder is het is aan de horecaondernemers om dit veilig uitgaan in de weekenden in samenwerking met de politie op te pakken. Ik ga ervan uit dat onze ondernemers daar samen met de politie mee aan de slag gaan en laten zien dat het wél kan. Want de insteek van mijn kant is wel dat we over een half jaar terug kunnen naar een openstelling tot 03.00 uur ’s nachts, omdat we het dán met zijn allen goed geregeld hebben.”