Certificering voor Buurtbemiddeling Boxtel

13-07-2018

Onlangs heeft Buurtbemiddeling Boxtel de CCV-erkenning gekregen. Binnenkort wordt het officiële certificaat overhandigd. CCV staat voor Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Het centrum is partner voor iedereen die (beroepsmatig) bijdraagt aan een veiliger en leefbaarder Nederland. Of het nu gaat om preventie, handhaving of regelnaleving.

Preventieve aanpak

Buurtbemiddeling lost kleine conflicten tussen buren op voordat die uit de hand lopen. De kracht van Buurtbemiddeling is de preventieve aanpak van de vrijwillige bemiddelaars. Niet wachten tot er hooglopende ruzie is maar aan tafel met beide partijen en afspraken maken die haalbaar zijn. Aangetoond is dat Buurtbemiddeling bijdraagt aan de veiligheid in de wijk en in de straat. De coördinatoren Janice Westerman en Janneke Quirijnen zijn blij met het CCV-certificaat: “Dit is een erkenning dat we goed bezig zijn.” 

Score op alle criteria

Het oordeel van CCV is gebaseerd op ‘een systematische toetsing aan de hand van een aantal vooraf opgestelde kwaliteitscriteria’. Buurtbemiddeling scoort goed op alle elf criteria waaronder: omgaan met vertrouwelijke informatie, nazorg, training en begeleiding vrijwilligers, werken volgens de methode, kosteloos aanbod en bekendmaking dienstverlening.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Buurtbemiddeling? Kijk voor aanmelden van cases op www.buurtbemiddeling-boxtel.nl.