Eerste werkatelier scenario-onderzoek Energieneutraal Boxtel 2030 goed bezocht

13-09-2018

Op woensdagavond 12 september is een eerste werkatelier gehouden in het gemeentehuis van Boxtel. Dit werkatelier is georganiseerd om concreet te maken welke stappen we nu al samen moeten zetten om in 2030 Energieneutraal Boxtel te zijn. Zo’n 50 deelnemers hebben zich gisteravond in twee spelrondes gebogen over de opgave die de gemeente heeft in de energietransitie.

Gezamenlijk kijken naar aanpak

Dagvoorzitter Arian van Rijssen opende de avond door een interview af te nemen met wethouder Peter van de Wiel. Dit gaf direct duidelijk wat de aanleiding en het doel is van het traject naar 2030. Peter is kartrekker van de Regionale Energiestrategie. ‘’ Voor bestuurders en raadsleden in de regio Noordoost-Brabant organiseert de VNG in Vught morgen een avond waarin de regionale opgave in de energietransitie centraal staat. Van de regio wordt verwacht dat zij uiterlijk 1 juli 2019 een bod doen aan het Rijk waarin zij aangeven hoeveel ze in de regio kunnen besparen en duurzaam opwekken. Daaruit zal duidelijk worden of alle regio’s in Nederland conform het Klimaatakkoord in 2050 samen energieneutraal kunnen zijn. Het wordt hoog tijd dat we gezamenlijk gaan kijken hoe we dit nu al in Boxtel gaan aanpakken. Het gaat er vooral om dat we de urgentie inzien en kijken hoe ver we kunnen komen als we samen alles op alles zetten.”

Boris Hocks van Generation Energy gaf hierna in een heldere presentatie aan hoeveel energie de gemeente Boxtel verbruikt. Opvallend was het grote aandeel van de mobiliteit: ruim twee derde van de brandstof wordt verbruikt op de A2 door mensen die niet in Boxtel wonen. Volgens het Klimaatakkoord worden die wel toegerekend aan de gemeente Boxtel.

Vervolgens werden de deelnemers opgedeeld in vijf groepen en konden ze aan de slag met het bespaarspel. Het spel was bedoeld om een inschatting te maken hoeveel energie door maatregelen bespaard kan worden in de gebouwde omgeving, de mobiliteit, de industrie en de landbouw. De energie die men in Boxtel verwacht tot 2030 bepaalt de hoeveelheid energie die men duurzaam moet opwekken in 2030.

Ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen

In het tweede deel van de presentatie van Boris Hock kwamen de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen aan bod om in Boxtel duurzame energie op te wekken en te besparen. In de tweede spelronde hebben de groepen windturbines, zonneparken, biomassa- en geothermietoepassingen op de kaart van Boxtel gelegd. Dat brengt de ruimtelijke impact van de energietransitie voor de gemeente Boxtel goed in kaart. Door de ruimtelijke beperkingen blijven er weinig locaties over om windturbines te plaatsen. Toch slaagden alle groepen erin om de opgave in te passen en was de eensgezindheid opvallend.

Presentatie scenario's

In een tweede werkatelier worden de scenario’s gepresenteerd die uit het eerste werkatelier zijn gekomen. Op een interactieve manier willen we uiteindelijk tot een optimaal gedragen scenario komen. De verwachting is dat de opkomst dan nog groter is en hopelijk kunnen de belanghebbenden ook aanwezig zijn die nu verhinderd waren. De datum voor het tweede werkatelier maken wij binnenkort bekend.