Eikenprocessierupsen geven veel hinder

14-06-2018

Zoals al eerder gemeld is het aantal eikenprocessierupsen in ons land op dit moment uitzonderlijk hoog. Wellicht hebt u ook signalen in andere media over dit onderwerp opgevangen.

Prioriteit

We geven op dit moment prioriteit aan bestrijding van rupsen op plekken waar veel risico is op contact tussen mens en rups. Voorbeelden hiervan zijn speelterreinen, zorginstellingen, winkelcentra en drukke loop- en fietsroutes. Verder hebben locaties waar dieren aanwezig zijn een verhoogde prioriteit. Te denken valt aan percelen met intensieve beweiding, maneges en de kinderboerderij.

Wachttijd

Omdat de explosie van het aantal rupsen niet te voorzien was, is er landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar voor het verwijderen van rupsen. Helaas geldt dit ook voor onze gemeente. De ‘wachttijd’ na een melding loopt hierdoor op het moment op tot drie weken. We kunnen dit helaas niet veranderen. Blijf in de tussentijd uit de buurt van nesten en probeer niet zelf bestrijding uit te voeren.

Wat te doen bij klachten?

  • Om verdere verspreiding van de brandharen over het lichaam te voorkomen en om de ontstekingsreactie tegen te gaan is het zinvol de huid direct na de blootstelling met plakband te strippen, om zo alle brandharen te verwijderen. Vervolgens is het zeer belangrijk de huid goed te wassen en de ogen goed te spoelen met lauw water.
  • De brandharen zijn moeilijk uit kleding te verwijderen. Om herhaalde blootstelling te voorkomen is het verwijderen van de haren uit de kleding echter wel noodzakelijk. De kleding moet daarom grondig gewassen worden (het liefst op 60°C), zeker wanneer men overlast van de brandharen heeft ondervonden.
  • Probeer direct contact met de rupsen, (oude) brandharen en spinselnesten zoveel mogelijk te vermijden. Bedek hals, armen en benen en ga niet in de berm zitten. Probeer kinderen te attenderen op het gevaar van de rups. Indien een andere route genomen kan worden, waar geen met door rupsen besmette eikenbomen staan, dan verdient dit de voorkeur.
  • In geval van twijfel of bij ernstige klachten uiteraard de huisarts raadplegen.

Meer informatie over de eikenprocessierups? Kijk dan op de website van de GGD.