Gemeenteklokje tijdelijk ‘uitgeleend’

08-03-2018

Aan de voorgevel van het gemeentehuis hangt een klokje. Van 19 tot 26 maart ‘lenen we het klokje uit’. De klok is bijna 130 jaar oud en was zwaar beschadigd. Er ontbrak een deel, er zaten scheuren in de flank en de klok klonk niet meer.

Demonstratie restauratieproces

De Koninklijke Eijsbouts heeft zorg gedragen voor de restauratie, waardoor ook de oorspronkelijke klank is teruggekomen. De Koninklijke Eijsbouts heeft hiervoor een bijzondere techniek gebruikt. Daarom zijn zij gevraagd om tijdens een symposium voor klokkenexperts dit proces te demonstreren.