Informatieavond plan Achter den Eijngel Lennisheuvel op 17 april

12-04-2018

Op dinsdag 17 april vindt de informatiebijeenkomst over het plan Achter den Eijngel plaats. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de zaal van Eetcafé Meneer Klaver, Lennisheuvel 57. Samen met projectontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw maken wij bekend hoe het plan Achter den Eijngel er globaal uit komt te zien. Tijdens deze bijeenkomst informeren wij u over hoe het plan verder ontwikkeld wordt en hoe u ideeën over dit plan kunt inbrengen.

Aanpak

Het bestemmingsplan dat de bouw van de nieuwe woonwijk mogelijk maakt komt binnenkort in procedure. Ook gaan Janssen de Jong Projectontwikkeling en Hazenberg Bouw op zoek naar de toekomstige bewoners. Samen met nieuwe bewoners en de bestaande klankbordgroep vanuit de inwoners van Lennisheuvel werken we het plan verder uit. Zo maken we uiteindelijk de inrichting van de straten, het groen en de exacte woningbouwplannen definitief.

Sfeerimpressie

In het plan gaat het alleen over woningbouw met het daarbij behorend openbaar gebied. Daarbij kunt u denken aan wegen, parkeerplaatsen en het groen. Omdat het gaat om een globaal eindbestemmingsplan is nu nog niet precies te zien waar welke bebouwing komt en waar de wegen exact komen te liggen. Maar we willen wel duidelijk maken welke sfeer de nieuwe wijk krijgt en wat de achterliggende gedachte is bij het verder ontwikkelen van de wijk.