Informatiebijeenkomst ProRail Programma Hoogfrequent Spoor

29-03-2018

Op het traject Meteren-Boxtel gaan meer treinen rijden, ook bij Boxtel en Haaren (Esch). In het OntwerptracĂ©besluit en Milieueffectrapport staan de plannen en de effecten voor de omgeving beschreven.  ProRail nodigt u van harte uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 5 april 2018.

Informatiebijeenkomst

ProRail organiseert op donderdag 5 april 2018 van 16.00 tot 20.00 uur een informatiebijeenkomst in Restaurant Molenwijk, Molenwijk 2 in Boxtel. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste past. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Start inspraakprocedure

Van 16 maart 2018 tot en met 26 april 2018 liggen het Ontwerptracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) van PHS Meteren-Boxtel ter inzage in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u de documenten digitaal bekijken via het Platform Participatie. ProRail heeft de plannen opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op de informatiebijeenkomst is informatie over deze rapporten en de zienswijzeprocedure beschikbaar. Er zijn specialisten aanwezig die, met behulp van beeldmateriaal en kaarten, antwoord kunnen geven op uw vragen. 

Gerelateerd: