Koninklijke Onderscheiding voor Theo van Hamond

lintje

08-03-2018

Op donderdag 8 maart aanstaande zal de heer Theo van Hamond, inwoner van de gemeente Boxtel, worden begiftigd met een Koninklijke Onderscheiding. Burgemeester Mark Buijs reikt de onderscheiding uit.

Bij Koninklijk Besluit van 17 januari 2017 nr. 2018000081,  is de heer Van Hamond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Decorandus (71), sinds 2008 met vervroegd pensioen, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1967 – heden

oprichter, secretaris, penningmeester en voorzitter van de Blaaskapel Drie Donken. Betrokkene was veertienmaal medeorganisator en achtmaal hoofdorganisator van het Landelijke kampioenschap voor blaaskapellen. Bovendien was hij secretaris van de Blaaskapel Amatinka.

2003 – 2011

vrijwilliger bij de Katholieke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen. Betrokkene was lid van de landelijke Commissie blaaskapellen en bestuurslid van de commissie Blaaskapellen van de regio Noord-Brabant. In de periode 2003-2011 was hij tevens incidenteel actief voor de federatie raad ten behoeve van de doelgroep Harmonie-Fanfare-Brassband

2008 –heden

vrijwilliger bij en oprichter en voorzitter van de Blaaskapel Brabant. Deze vereniging legt zich toe op Moravische, Böhemische en Ergerländer volksmuziek. Betrokkene regelt de optredens en verzorgt de pr en de promotiebrief. Daarbij legt de vereniging zich toe op optredens voor ouderen en zieken.

2008 – heden

vrijwilliger bij en bestuurslid, secretaris en voorzitter van Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Boxtel. Betrokkene is sinds 2016 coördinator van de wijkcommissie Selissen. Tevens is hij nog belastinginvuller voor ouderen en Ouderenadviseur. Voorheen was hij regionaal voorlichter WMO. Daarnaast ondersteunde hij de regio Noord-Brabant bij de onderhandelingen met Buma/Stemra/Sena over de betalingen van muziekrechten. Voor de Vereniging Brabantse Ouderen Bonden (VBOB) startte hij het project Thuisadministratie voor senioren in Brabant.

De heer Theo van Hamond heeft zich geruime tijd ten bate van de samenleving ingespannen en hij heeft anderen gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn totale verdiensten, met als zwaartepunt op het terrein van muziek, wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.