Legionellamaatregelen in Boxtel effectief

12-10-2018

Geen nieuwe besmettingen

Naar aanleiding van berichtgeving in het Brabants Dagblad over legionella, zijn bij de gemeente vragen binnen gekomen over de veiligheid bij het biologisch waterzuiveringsbedrijf HydroBusiness uit Boxtel. Het bedrijf heeft meteen na het bekend worden van de besmetting maatregelen genomen. Er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. 

Nadat eind vorig jaar na uitgebreid onderzoek is geconstateerd dat via deze waterzuivering legionellabesmetting kan plaatsvinden, heeft het bedrijf maatregelen genomen om besmetting tegen te gaan. Er is een tentconstructie boven de open bakken van de waterzuivering geplaatst. Sindsdien is onder andere door het nemen van luchtmonsters in de gaten gehouden of deze maatregelen afdoende zijn. Uit die monsters blijkt dat de afdekking effectief is. Er hebben zich ook geen verdere besmettingen meer voorgedaan. Het was overigens de eerste keer dat een dergelijke situatie zich bij een waterzuivering voordeed.

De oplossing met de tentconstructie is een tijdelijke. Het bedrijf werkt nog aan een structurele oplossing. De gemeente heeft intensief contact met het bedrijf, de GGD en de Omgevingsdienst en het RIVM. 

Meer informatie

Meer weten over legionella? Kijk op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).