Nummering van de kandidatenlijsten Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

09-02-2018

CENTRAAL STEMBUREAU

Nummering kandidatenlijsten verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Boxtel.

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Boxtel;

gelet op artikel I 15 van de Kieswet;

maakt bekend dat voor de op 21 maart 2018 te houden verkiezing de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd  en de onderstaande lijstnummers zijn toegekend.

Nummer  Aanduiding politieke groepering

1. Combinatie’95

2. BALANS

3. SP (Socialistische Partij)

4. CDA 

5. INbox 

6. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)/GROENLINKS

7. Democraten 66 (D66) 

8. VVD