Onderhoudswerkzaamheden in Molenwijk in Boxtel voor een gezonde bosontwikkeling

05-07-2018

Deze zomer en begin van het najaar staan er boswerkzaamheden gepland in de bossen in park Molenwijk in Boxtel. Het gaat om een ‘dunning’, wat inhoudt dat men enkele bomen uit het bos verwijdert. Bosgroep Zuid Nederland voert de werkzaamheden samen met een aannemer uit.

Markeren bomen

Voorafgaand aan de dunningswerkzaamheden, markeren we de te verwijderen bomen met oranje stippen. De bomen zonder markering en de bomen met een eventuele blauwe of groene markering blijven behouden. Het markeren van de bomen staat gepland in juli.

Dunning draagt bij aan een gevarieerd en veilig bos

Een bos is altijd in ontwikkeling. Bomen groeien allemaal op hun eigen manier en zijn continu in concurrentie met elkaar om voldoende licht, voedsel en water te krijgen. Als een bos ouder wordt, verliezen de kleinere en zwakkere bomen deze strijd en sterven af.
In park Molenwijk liggen veel paden, speelplaatsen en sportvelden. Veiligheid in het bos is daarom één van de aandachtspunten. Zwakke of dode bomen zijn gevoelig voor omwaaien bij wind en storm of voor het uitbreken van takken. Om te voorkomen dat er oude, zwakke, en dus gevaarlijke, bomen overblijven, is het nodig om in te grijpen. Zo voorkomen we dat er gevaarlijke situaties ontstaan. Daar waar mogelijk blijft in het kader van  natuurontwikkeling stamhout in het bos achter.
Naast veiligheid zijn de werkzaamheden gericht op het behouden en vergroten van de variatie in de bossen.  Vitale en markante bomen met grote kronen krijgen door een dunning meer ruimte. Ook behouden we door de werkzaamheden zo veel mogelijk verschillende boomsoorten. Door de toename van licht in het kronendak en in het bos krijgen ook de struiken en jonge bomen de kans om beter te groeien. Hiermee vergroten we de afwisseling en natuurwaarden in het bos. Voor de toekomst zorgen de werkzaamheden voor een afwisselend en gevarieerd bos voor u als bezoeker en voor een diversiteit aan planten en diersoorten.
Zo kunt u blijven genieten van het bos in park Molenwijk.

Wat ziet u van de werkzaamheden in het bos?

Voor de werkzaamheden zijn grote machines nodig. Daarbij probeert men om de ondergroei en overige bomen zo veel mogelijk te ontzien. Volgend voorjaar zullen de struiken en jonge bomen weer volop gaan groeien, waardoor die plekken in het bos weer dicht groeien. De sporen van de werkzaamheden zijn dan vaak al gauw niet meer te zien.

Helpt u ons mee de veiligheid te waarborgen?

De grote machines waarmee men werkt rijden ook over de paden. In verband met uw eigen veiligheid vragen wij u dan ook voldoende afstand van de machines te houden en zeker niet in de draaicirkel of in de baan van de machines te gaan staan of lopen. De houtstapels mogen niet beklommen worden, omdat stammen dan kunnen gaan rollen. Daarnaast kunnen paden tijdelijk minder goed begaanbaar of vanwege de veiligheid tijdelijk afgesloten zijn. Wij vragen u vriendelijk om gepaste afstand te houden tot het werk en de machines en niet over afgesloten paden te lopen.

Wat is de planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden beginnen in september uitgevoerd. De totale periode van de werkzaamheden is 3 weken. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hangt er ter plekke in het bos informatie zodat iedereen kan lezen wat er waarom en wanneer gebeurt.