Ook buxusmot op begraafplaats Munsel

09-05-2018

De buxusmot rukt op. Zoals op zoveel locaties, waaronder in particuliere tuinen, is dit jaar de buxusmot actief bezig. De rups voedt zich met bladeren van de buxus waardoor deze afsterft. Gevolg is dat de rups vervolgens verder gaat naar nieuwe locaties. Hieronder een korte uitleg over de cyclus van de buxusmot.

Levenscyclus buxusmot

De buxusmot heeft in ons land 2 generaties per jaar. In oktober spinnen jonge rupsen zich in een cocon en overwinteren tussen de blaadjes van de buxusplant. Ze komen te voorschijn vanaf eind april-begin mei. Ze vreten aan de buxus tot ze verpoppen. Van juni tot juli is de eerste generatie vlinders aanwezig. De vrouwelijke vlinders leggen dan eieren af, hieruit ontstaat de eerste generatie. De eitje worden op de onder- en bovenzijde van de blaadjes afgelegd. De eerste generatie rupsen verschijnt vanaf eind juli en piekt in augustus. De tweede generatie vlinders vliegt van eind augustus tot in september-oktober. De tweede generatie rupsen verschijnt dan in september. Deze rupsen spinnen zich in oktober terug in om te overwinteren.

Er dient opgemerkt dat het juiste tijdstip van verschijnen samenhangt met de klimaatomstandigheden van het moment. Bij een warm voorjaar kunnen de vlinders iets vroeger verschijnen of bij een warm najaar kunnen de rupsen nog langer vreten voor ze in overwinteringsrust gaan. Hierbij opgemerkt dat de rupsenvraat begint vanaf april-mei en stopt in oktober met kleine tussenpauzes dat er even geen rupsen zijn. Dit laatste is echter beperkt want we merken uit de praktijk dat de generaties elkaar overlappen waardoor er bijna altijd rupsen aanwezig zijn.

Begraafplaats Munsel

Ook op begraafplaats Munsel slaan de rupsen toe. De buxus is op en nabij verschillende graven geplant en geeft naast een sober en troosteloos beeld ook een bron van verspreiding voor de mot. We verzoeken nabestaanden om de buxus, die zij zelf geplaatst hebben, bij de graven, weg te halen. Vriendelijk verzoek om de buxus niet in de kliko’s van de begraafplaats te gooien. De buxus mag u, in overleg en op aanwijzing van de beheerder, op de begraafplaats neerleggen op de composthoop achteraan op de begraafplaats.