Operatie Steenbreek van start met infomarkt

12-04-2018

Aandacht voor negatieve gevolgen verstening

Vorig jaar hebben wij de deelnameovereenkomst van Operatie Steenbreek ondertekend. Wij willen graag iedereen enthousiast maken om de eigen tuin te vergroenen. Burgers die hun tuin vergroenen doen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.

Verstening heeft namelijk negatieve gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de afbreuk van de biodiversiteit en aan de merkbare klimaatverandering. Minder groen in de tuin betekent namelijk ook minder vogels, insecten en andere dieren. Ook krijgen we helaas steeds vaker te maken met hoosbuien. Verstening vermindert de doorlaatbaarheid van de bodem voor water. Tijdens hoosbuien zorgt verstening voor de versnelde afvoer van regenwater. Dat leidt weer tot overbelasting van het riool.

Zaterdag 21 april infomarkt bij winkelcentrum Selissenwal

Sinds de ondertekening van de deelnameovereenkomst zijn enthousiaste vrijwilligers aan de slag gegaan om te kijken welke acties binnen onze gemeente mogelijk zijn. Zaterdag 21 april vindt de eerste actie van de Werkgroep Operatie Steenbreek Boxtel plaats. Die dag organiseert de werkgroep van 11.00 tot 15.00 uur bij Winkelcentrum Selissenwal een infomarkt. Op deze dag brengen verschillende samenwerkingspartners zoals het Waterschap De Dommel, Woonstichting Sint Joseph, Tuincentrum Boxtel en natuurlijk de Werkgroep zelf de nadelige gevolgen van verstening onder de aandacht.

Lever een tegel in voor een tuinplant

Doel van de infomarkt is om inwoners bewust te maken van de gevolgen van verstening. Het verstenen heeft namelijk aantoonbare gevolgen voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Meer groen in de tuin vermindert wateroverlast en helpt hittestress tijdens warmere en drogere perioden te voorkomen. Inwoners kunnen zaterdag 21 april tijdens de infomarkt een tegel of een steen uit de eigen tuin inleveren voor een tuinplant. Zo werken we mee aan meer groene tuinen en zijn we beter voorbereid op nattere en warmere perioden!

Gerelateerd: