Samen sterk in het buitengebied... Meld overtredingen!

17-05-2018

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebrede, actieve netwerkorganisatie die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant. Door professionals op het gebied van toezicht, handhaving en netwerken in te zetten zorgt SSiB voor een schoner en veiliger buitengebied.

Om het naleefgedrag te bevorderen en risico's te beheersen werkt SSiB nauw samen met haar deelnemers, overige handhavingspartners én bewoners en bezoekers van het buitengebied. Het netwerk is daarbij de spil: samen sterk door gerichte handhaving. 

Hoe kunt u helpen?

Het SSiB-team maakt graag gebruik van de oren en ogen van inwoners van Brabant die in het buitengebied wonen, verblijven of recreëren. Denkt u dat er iets niet in de haak is? Bel dan (tegen lokaal tarief) met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32 of meld overtredingen via de BuitenBeter app

Meer informatie

Meer weten over SSiB? Kijk dan eens op www.odbn.nl/SSiB of volg SSiB op twitter @SSiBBrabant