Voorbereidende werkzaamheden herinrichting Markt

09-02-2018

Na de kermis starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt. Met de uitvoering van de voorbereidende werkzaamheden wordt na de carnaval gestart. 

Waterleidingen

In de week na Carnaval legt Brabant Water nieuwe leidingen aan de Noord- en de Zuidzijde van de Markt. De oude leidingen worden verwijderd. De werkzaamheden worden op de trottoirs uitgevoerd en alle panden blijven bereikbaar met loopschotten. Brabant Water informeert omwonenden t.z.t. over de beschikbaarheid van het water, zodra de waterleidingen worden omgezet. Eind maart zijn alle werkzaamheden van Brabant Water volgens planning gereed. 

Platanen

Eind februari worden een vijftal platanen (bomen op de Markt) verplaatst naar buiten de Markt, omdat deze niet in het nieuwe ontwerp passen. De bomen worden nu verplaatst, omdat dit in de zomerperiode niet mogelijk is.  Vier platanen worden bij Elisabethsdael (zorggroep Elde) herplant. De vijfde plataan wordt elders herplaatst. Een tweetal platanen (voor DOK 12) worden enkele meters verplaatst, naar beide zijkanten van het pand, zodat deze twee platanen meer op de scheiding van de terrassen komen te staan.