Week van de Jonge Mantelzorger

06-06-2018

Van 4 tot en met 10 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, voor het eerst nu ook in de gemeente Boxtel. Deze week staat in het teken van de bewustwordingscampagne ‘Ik Zorg, Ik Zorg, Wat Jij Niet Ziet’. Via posters, ansichtkaarten, commercials, een website en Facebook-pagina wordt aandacht gevraagd voor de ‘onzichtbaarheid’ van de groep jonge mantelzorgers.

Startschot

In de gemeente Boxtel is de Week van de Jonge Mantelzorger het startschot voor een afgestemd aanbod voor jonge mantelzorgers, hun naasten en professionals. Dit aanbod vanuit het Steunpunt Mantelzorg Boxtel zal de komende jaren worden doorontwikkeld.

Jonge mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn jongeren die opgroeien met een hulpbehoevend gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, met bijvoorbeeld een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of een psychische aandoening. Deze mantelzorgers worden vaak niet als zodanig herkend. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 4 jongeren mantelzorger is. Met de Week van de Jonge Mantelzorger wil het Steunpunt Mantelzorg in Boxtel meer aandacht vragen voor deze doelgroep.