Wie verdient een lintje?

14-06-2018

Elk jaar worden net vóór Koningsdag in heel het land Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan hen die zich gedurende langere tijd op bijzondere wijze ten dienste van de samenleving hebben ingespannen. De eerstvolgende lintjesregen in 2019 lijkt nog ver weg. Maar de behandeling van de ingediende decoratievoorstellen kost echter veel tijd. Wie vindt dat bijvoorbeeld de buren een lintje verdienen moet dit daarom nu lezen.

Wie komt in aanmerking?

Kent u iemand die zich geruime tijd belangeloos ten bate van de samenleving heeft ingespannen en anderen heeft gestimuleerd? Of kent u iemand die één of meer opvallende prestaties heeft geleverd die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben? Dan kan die persoon in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. De burgemeester ontvangt graag signalen wie voorgedragen zou kunnen worden voor een decoratie.

Vrijwilligerswerk, naastenzorg en alle andere mogelijke vormen van belangeloze inzet vormen belangrijke pijlers waarop onze samenleving steunt. Om de jarenlange inzet en betrokkenheid van deze mensen ongemerkt voorbij te laten gaan zou geen recht doen aan al hun inspanningen.

Aanvragen

Aanvragen voor Koningsdag 2019 kunt u schriftelijk indienen bij de Burgemeester van Boxtel, Postbus 10.000, 5280 DA Boxtel. Dit kan tot uiterlijk 15 juli 2018.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over de mogelijkheden om iemand voor een Koninklijke Onderscheiding voor te stellen? Neem dan contact op met mevrouw Tonnie van der Velden via (0411) 65 52 54. Op www.lintjes.nl vindt u achtergrondinformatie, brochures en documenten over Koninklijke onderscheidingen.