Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering

08-02-2018

Verkiezing Gemeenteraad 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00, in de Raadzaal (ingang Dr. van Helvoortstraat) in een openbare zitting zal beslissen over

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en
  • de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Plaats: Boxtel

Datum: 1 februari 2018

De voorzitter voornoemd,

M. Buijs