Make-over winkelcentrum Oosterhof steeds dichterbij

10-12-2018

Winkelcentrum Oosterhof vraagt al langere tijd om een opknapbeurt. Daar zijn de gemeente Boxtel, de ondernemers en de inwoners het over eens. Door allerlei factoren leidde deze eensgezindheid tot voor kort nog niet tot een concreet gedragen plan. Maar het tij is gekeerd. ‘In grote lijnen ligt er nu een plan dat tegemoet komt aan de wensen en eisen van alle betrokken partijen.’ zegt wethouder Eric van den Broek. ‘Dat zorgt voor meer leefbaarheid en kwaliteit in de wijk. Een oplossing was nog nooit zo dichtbij’

‘Wat kan er wel’
In februari jl. beleefde het traject rondom Oosterhof een herstart. De gemeente Boxtel werkte met de projectontwikkelaar, eigenaren en ondernemers van het winkelcentrum samen om tot een gedragen plan te komen. Vanuit de positieve grondgedachte ‘wat kan er wel’. Deze aanpak werd door alle betrokkenen als prettig en effectief ervaren. Ook veel adviezen van inwoners zijn overgenomen. ‘Het plan is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar geeft de kaders weer waar alle partijen zich in vinden.’, aldus Van den Broek.

Van kwantiteit naar kwaliteit
‘Het winkelcentrum heeft een belangrijke functie in de wijk. Daarom kiezen we voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.’ vertelt de wethouder. Er wordt gekozen voor een upgrading en een lichte uitbreiding. Er komt meer groenvoorziening rondom het winkelcentrum en er komt voldoende parkeergelegenheid. Dit wordt gezien als eerste aanzet om verder de omgeving stapsgewijs aan te pakken.

Eerste stap
Het aankomende jaar wordt besteed aan de verdere uitwerking van het huidige plan. ‘Een make-over van winkelcentrum Oosterhof gaat niet over één nacht ijs. Verwacht dan ook niet dat morgen de eerste paal de grond in gaat. De eerste stap naar een goed en duurzaam eindresultaat is gezet.’ aldus Van den Broek. Om de daad bij het woord te voegen, vindt op maandag 17 december de ondertekening van de koopovereenkomst voor de grond plaats.