Beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad 6 november 2018

06-11-2018

Op dinsdagavond 6 november 2018 staat er voor de gemeenteraad een info-/uitwisselingsbijeenkomst op het programma. Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Informatie-/uitwisselingsbijeenkomst Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

Met de raad is afgesproken dat het college de gemeenteraad vier maal per jaar bijpraat over de uitwerking van het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Boxtel.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de raad geïnformeerd over:

- de algemene stand van zaken van het Maatregelenpakket PHS Boxtel;

- de stand van zaken van de grondwerving t.b.v. het Maatregelenpakket PHS Boxtel

- toelichting op de te starten onteigeningsprocedure t.b.v. de realisatie van de Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor de raads- en steunfractieleden. Maar ook overige geïnteresseerden zijn van harte welkom op dinsdag 6 november. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Informatie 

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met Inge Smits, raadsgriffier. Dat kan telefonisch via (0411) 65 52 85 of per email via griffie@boxtel.nl. Een uitgebreidere agenda en informatie vindt u op onze website https://ris2.ibabs.eu/mijngemeentedichtbij.

Gerelateerd: