Burgemeester Buijs sluit woning na vondsten van soft- en harddrugs

07-11-2018

Burgemeester Buijs heeft een woning aan de Poolsestraat gesloten wegens de vondst van soft- en harddrugs. Door de drugs kwamen zowel de openbare orde als de volksgezondheid in het gedrang. Reden voor burgemeester Buijs om tot sluiting over te gaan. Als gevolg van een opsporingsonderzoek van de politie, heeft de politie enkele weken geleden drugs aangetroffen in een woning aan de Poolsestraat. Het ging om soft- en harddrugs. Burgemeester Buijs heeft daarom besloten om de woning voor vier maanden te sluiten.

Signaal: illegale druggerelateerde activiteiten niet getolereerd

Met de sluiting geeft burgemeester Buijs naar de buitenwereld een signaal af dat de woning niet (langer) als verkoop-, aflever- of opslagadres voor drugs kan worden gebruikt. Ook wil de burgemeester verdere verstoring van het woon- en leefklimaat van Boxtel voorkomen.

Op grond van artikel 13b Opiumwet (ook wel Wet Damocles) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten. Met de sluiting wil de burgemeester benadrukken dat in de gemeente Boxtel illegale druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd.

Ondermijning       

Criminele organisaties maken enorme winsten met de handel in soft- en harddrugs. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en onderwereld, ook wel ondermijning genoemd, is zorgelijk.

Overheidspartners als politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en de Belastingdienst werken steeds meer samen bij de aanpak van verdachte zaken en personen. Deze integrale aanpak vergroot de slagkracht van de overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het doel is om misstanden aan te pakken en de georganiseerde- en ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen.