Samenwerking tussen BILT B.V. en de gemeente Boxtel op het GreenTech Park Brabant

15-11-2018

Op zaterdag 27 oktober 2018 hebben de gemeente Boxtel en BILT B.V. een overeenkomst getekend voor een samenwerking op het GreenTech Park Brabant in Boxtel. Dat gebeurde in de inspirerende omgeving van de Dutch Design Week in Eindhoven, waar de werelden van design en circulaire economie op allerlei gebieden samenkomen. In een circulaire economie wordt naar alternatieven gezocht voor energie en materialen van fossiele oorsprong. Zo stimuleren we een duurzame toekomst met minder afval en schonere vormen van energie. De partijen zetten zich met de samenwerking op het GreenTech Park in voor het duurzaam gebruik van materialen bij de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen.

BILT B.V.

BILT B.V. is een dynamisch bedrijf van moderne architecten en een multidisciplinair team van bouwkundigen, constructeurs en bedrijfskundigen. Zij hebben een modulair en flexibel systeem ontwikkeld waarmee met geprefabriceerde bouwstenen wordt gebouwd. In de wijk Leidsche Rijn in Utrecht is onlangs de eerste woning aan een nieuwe eigenaar overgedragen, die met dit systeem was gebouwd. Het gebouw is zoveel mogelijk gebaseerd op gerecycled / recyclebaar materiaal. Bouwelementen kunnen worden losgekoppeld en uit elkaar worden gehaald zodat ze aan het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden. BILT breidde haar activiteiten al uit door de productie van de genoemde bouwstenen in eigen beheer te gaan doen. BILT wil binnen het kader van GreenTech gaan onderzoeken of een utiliteitsgebouw kan worden ontwikkeld met dit systeem. Daarnaast wil zij onderzoeken of er verdere verduurzaming kan worden bereikt door het toepassen van nog te ontwikkelen GreenTech materialen.

GreenTech Park Brabant

Vorst B is een locatie in Boxtel waar een modern bedrijventerrein wordt ontwikkeld, gericht op GreenTech: het GreenTech Park Brabant. Bedrijven en onderwijsinstellingen, gericht op innovatie en duurzaamheid, vestigen zich daar. De gemeente Boxtel werkt hieraan samen met partners, waaronder de Provincie Noord-Brabant. De verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid vormt daarbij de basis en is van belang voor de opkomende ‘circulaire economie’. Het totale terrein is ongeveer 9 ha groot. GreenTech Park Brabant is nu nog in ontwikkeling. De gemeente Boxtel wil het GreenTech Park Brabant naar behoefte laten groeien op Vorst B.