Basisschoolkinderen maken tijdens Boomfeestdag de gemeente Boxtel weer wat groener

11-03-2019

Ook dit jaar viert de gemeente Boxtel de Nationale Boomfeestdag. We planten samen met kinderen uit de gemeente bomen met als doel hen te betrekken bij natuurontwikkeling. Dit jaar nemen in Boxtel kinderen van de scholen; De Vorsenpoel, Sint Petrus en De Spelelier deel aan de dag. In Liemde gaan kinderen van basisschool De Oversteek met een schep aan de slag. Wethouder Peter van de Wiel zal samen met vrijwilligers van de Natuurwerkgroep de kinderen meehelpen. Wethouder Herman van Wanrooij en Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant helpen de kinderen in Boxtel. Wij nodigen u graag uit om deze vieringen bij te wonen op woensdag 13 maart.

“Ieder kind een boom”

Het thema van deze dag is “ieder kind een boom”. Met dit thema wordt een oproep gedaan aan gemeenten om kinderen te betrekken bij het aanplanten van openbaar groen. Vooral in een tijd van een veranderend klimaat zijn bomen en bossen van enorm belang. Door bomen te laten planten door kinderen helpen ze de gemeente Boxtel een stukje klimaatbestendiger te maken.

Herenboeren Wilhelminapark

De bomen worden geplant op landgoed het Wilhelminapark, gelegen naast de A2 in het noorden van Boxtel. Op dit terrein is sinds 2016 de Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark actief. Deze enthousiaste groep runt daar een gemengde boerderij volgens het principe van “natuurgedreven” landbouw. Bomen en struiken zijn een belangrijk onderdeel van deze bijzondere boerderij. In totaal worden circa 1500 stuks bosplantsoen en een drietal grotere bomen aangeplant. Wij nodigen u graag uit om de viering bij te wonen op woensdag 13 maart vanaf 09.45 uur op het terrein van de Herenboeren.

Natuurwerkgroep Liemde

‘Natuurwerkgroep Liempde gaat in 2019, in samenwerking met SPPiLL,  62.000 m2 natuur realiseren in De Scheeken. Een gedeelte van het gebied werd tot begin 19e eeuw gebruikt als gemeijnt, een gemeenschappelijk gebied, open, weids en onverkaveld.  Met het project wordt het landschapsbeeld van begin 1900 getoond. Straks is een stukje gemeijnt te zien en een gedeelte wordt kleinschalig ingericht met houtwallen en bosjes. Die houtwallen en bosjes door de leerlingen van groep 8 geplant. We zien u graag om 9.30 op het perceel aan de vleutstraat in Liemde.

Meer informatie

Voor meer informatie over de boomfeestdag neemt u contact op met Hein Hoppenbrouwers van de gemeente Boxtel: h.hoppenbrouwers@mijngemeentedichtbij.nl, 06-57063008.
Voor meer informatie over de Herenboeren neemt u contact op met Douwe Korting, douwe@herenboeren.nl, 06-55054912