Beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad 2 april 2019

28-03-2019

Op dinsdagavond 2 april staat er voor de gemeenteraad een informatie-/uitwisselingsbijeenkomst op het programma. Deze bijeenkomst vindt plaats bij jongerencentrum B-Town (Baroniestraat 20 te Boxtel)

Aanvang van deze avond: 19.30 (ontvangst vanaf 19.15 uur).

Informatie-Uitwisselingsbijeenkomst Jongerenwerk B-Town

Op 28 november 2017 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Jongerenwerk 'Naar een bredere en meer preventieve aanpak' vastgesteld. In die notitie wordt een beeld geschetst van het jongerenwerk zoals dat wordt uitgevoerd door de samenwerkende partijen: de medewerkers van de gemeente, de jongerenwerkers van ContourdeTwern en de buurtsportwerkers van Brede Scholen Boxtel (BSB). Tevens worden in de notitie ontwikkelingen geschetst voor de komende jaren.

Tijdens de bijeenkomst van 2 april a.s. wordt u meegenomen in de ontwikkelingen en wordt getoond hoe de uitvoering van de notitie in de periode november 2017 tot nu heeft plaatsgevonden. Ook gaan we nader in op de ontwikkelingen binnen de Jongerenacademie. De bijeenkomst vindt plaats bij het jongerencentrum B-Town. Daarbij zijn ook ContourdeTwern en de buurtsportwerkers van BSB aanwezig.

Bijwonen bijeenkomst

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor raads- en steunfractieleden. Overige ge├»nteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden.

Informatie

Meer informatie over deze avond kunt u vinden via bijgaande uitnodiging bijeenkomst 2 april 2019.

Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst? Neem contact op met de griffie. Dat kan telefonisch via (0411) 65 5911 of per email via griffie@boxtel.nl.